MEANWELL DLC-02 DALI 2 CONTROLLER

Đại lý Meanwell nay đã có hàng DLC-02 DALI 2 controller. 

MEANWELL DLC-02 DALI 2 CONTROLLER 1
MEAN WELL DLC-02

Đây là một giải pháp hiệu quả về chi phí cho các ứng dụng yêu cầu tự động hóa cơ bản bằng giao thức DALI 2.

DLC-02 có tính năng Điều khiển Toàn bộ với nguồn cấp điện bus DALI được tích hợp, giúp lược việc sử dụng nguồn phụ, giúp tiết kiệm điện.

Cấu hình đơn giản với các thông số dễ hiểu để lập trình, có thể được thực hiện thông qua trình duyệt web tích hợp sẵn. Nếu không, các thông số cơ bản có thể được thiết lập bằng các nút trên thiết bị.

DLC-02 có thể được sử dụng cùng với các trình điều khiển LED của MEAN WELL’s LCM và PWM series DALI. Nó sẽ chấp nhận đầu vào từ 2 x 64 DALI ECGS và 12 thiết bị đầu vào DALI2.

Có 16 cảnh cho mỗi kênh mà bạn có thể đặt.

Có 4 rơ le x 240V / 5A, có thể được lập trình riêng biệt.

Chúng có thể vận hành bất kỳ thiết bị KNX nào. Sơ đồ dưới đây cho thấy một ví dụ về ứng dụng Phòng khách sạn sử dụng bộ DALI.

MEANWELL DLC-02 DALI 2 CONTROLLER 2

Để biết thêm thông tin bạn có thể liên với đại lý meanwell để được tư vấn miễn phí.