Nguồn Meanwell GSM18E07-P1J (15W/7V/0~2.00A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 7V và dòng điện đầu ra 0~2A

Nguồn Meanwell GSM18E07-P1J (15W/7V/0~2.00A)

Mã: GSM18E07-P1J Danh mục: