Nguồn Meanwell DDR-480C-12 (400.80W/12.0V/33.40A)

Nguồn DC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 12V và dòng điện đầu ra 33.4A

Mã: DDR-480C-12 Danh mục:
Nguồn Meanwell DDR-480C-12 (400.80W/12.0V/33.40A)