Cơ chế điều khiển quạt tản nhiệt Meanwell là gì?

Quạt làm mát có tuổi thọ tương đối ngắn hơn (MTTF điển hình, Thời gian thất bại trung bình, khoảng 5.000 – 100.000 giờ) so với các thành phần khác của bộ nguồn. Do đó, việc thay đổi phương thức hoạt động của quạt có thể kéo dài thời gian hoạt động. Các sơ đồ kiểm soát phổ biến của Meanwell có thể được liệt kê như sau:

Kiểm soát nhiệt độ: nếu nhiệt độ bên trong của nguồn điện, được phát hiện bởi cảm biến nhiệt độ, vượt quá ngưỡng, quạt sẽ bắt đầu hoạt động ở tốc độ tối đa, ngược lại, nếu nhiệt độ bên trong nhỏ hơn ngưỡng cài đặt, quạt sẽ ngừng hoạt động hoặc chạy với tốc độ một nửa. Ngoài ra, quạt làm mát trong một số bộ nguồn được điều khiển bằng phương pháp điều khiển phi tuyến tính, theo đó tốc độ quạt có thể được thay đổi đồng bộ với các nhiệt độ bên trong khác nhau.

Kiểm soát tải: nếu tải của một nguồn điện vượt quá ngưỡng, quạt sẽ bắt đầu hoạt động ở tốc độ tối đa, ngược lại, nếu tải nhỏ hơn ngưỡng cài đặt, quạt sẽ ngừng hoạt động hoặc chạy ở một nửa tốc độ.