Có thể giảm độ ồn của quạt trên nguồn Meanwell không?

Tiếng ồn liên quan trực tiếp đến quạt được tích hợp vào nguồn điện. Giảm lưu lượng gió của quạt đồng nghĩa với việc giảm khả năng tản nhiệt. Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của sản phẩm. Hơn nữa, lưu lượng gió tối thiểu của quạt do Tổ chức An toàn xác định và cần có phụ kiện an toàn nếu sử dụng quạt. Nếu tiếng ồn của quạt là một vấn đề quan trọng, chúng tôi khuyên bạn nên chọn các sản phẩm không quạt của Meanwell hoặc liên hệ với dailymeanwell.com.vn để biết các sản phẩm khác tùy theo điều kiện sử dụng.