Tại sao nguồn bị tắt trong quá trình hoạt động và sau khi tắt, tôi có thể khởi động lại nguồn không?

Nói chung, có hai trường hợp sẽ khiến nguồn điện bị ngắt. Đầu tiên là nguồn kích hoạt bảo vệ quá tải (OLP). Để đối phó với tình huống này, chúng tôi khuyên bạn nên đổi sử dụng nguồn công suất cao hơn hoặc điều chỉnh hệ thống gây quá tải. Thứ hai là kích hoạt bảo vệ chống quá nhiệt (OTP) khi nhiệt độ bên trong đạt đến giá trị cài đặt trước. Tất cả những điều kiện này làm nguồn điện kích hoạt vào chế độ bảo vệ và tắt. Sau khi các điều kiện này bị loại bỏ, nguồn sẽ trở lại bình thường.