Dòng sản phẩm
Loại output
Hiển thị 1 – 20 trong 272 kết quả Hiển thị tất cả 272 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Nguồn Meanwell ELG-75-12 (60W/12V/5.00A) 1
AC-DC
Loại output:
CC-CV
12V
Điều chỉnh:
10.8 ~ 13.2V
5A
Điều chỉnh:
2.5 ~ 5A
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-75-24 (75.60W/24V/3.15A) 2
AC-DC
Loại output:
CC-CV
24V
Điều chỉnh:
21.6 ~ 26.4V
3.15A
Điều chỉnh:
1.575 ~ 3.15A
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-75-36 (75.60W/36V/2.10A) 3
AC-DC
Loại output:
CC-CV
36V
Điều chỉnh:
32.4 ~ 39.6V
2.1A
Điều chỉnh:
1.05 ~ 2.1A
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-75-42 (75.60W/42V/1.80A) 4
AC-DC
Loại output:
CC-CV
42V
Điều chỉnh:
37.8 ~ 46.2V
1.8A
Điều chỉnh:
0.9 ~ 1.8A
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-75-48 (76.80W/48V/1.60A) 5
AC-DC
Loại output:
CC-CV
48V
Điều chỉnh:
43.2 ~ 52.8V
1.6A
Điều chỉnh:
0.8 ~ 1.6A
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-100-24 (96W/24V/4.00A) 6
AC-DC
Loại output:
CC-CV
24V
Điều chỉnh:
21.6 ~ 26.4V
4A
Điều chỉnh:
2 ~ 4A
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-100-36 (95.76W/36V/2.66A) 7
AC-DC
Loại output:
CC-CV
36V
Điều chỉnh:
32.4 ~ 39.6V
2.66A
Điều chỉnh:
1.33 ~ 2.66A
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-100-42 (95.76W/42V/2.28A) 8
AC-DC
Loại output:
CC-CV
42V
Điều chỉnh:
37.8 ~ 46.2V
2.28A
Điều chỉnh:
1.14 ~ 2.28A
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-100-48 (96W/48V/2.00A) 9
AC-DC
Loại output:
CC-CV
48V
Điều chỉnh:
43.2 ~ 52.8V
2A
Điều chỉnh:
1 ~ 2A
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-100-54 (96.12W/54V/1.78A) 10
AC-DC
Loại output:
CC-CV
54V
Điều chỉnh:
48.6 ~ 59.4V
1.78A
Điều chỉnh:
0.89 ~ 1.78A
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-150-12 (120W/12V/10.00A) 11
AC-DC
Loại output:
CC-CV
12V
Điều chỉnh:
10.8 ~ 13.2V
10A
Điều chỉnh:
5 ~ 10A
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-150-24 (150W/24V/6.25A) 12
AC-DC
Loại output:
CC-CV
24V
Điều chỉnh:
21.6 ~ 26.4V
6.25A
Điều chỉnh:
3.125 ~ 6.25A
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-150-36 (150.12W/36V/4.17A) 13
AC-DC
Loại output:
CC-CV
36V
Điều chỉnh:
32.4 ~ 39.6V
4.17A
Điều chỉnh:
2.085 ~ 4.17A
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-150-42 (149.94W/42V/3.57A) 14
AC-DC
Loại output:
CC-CV
42V
Điều chỉnh:
37.8 ~ 46.2V
3.57A
Điều chỉnh:
1.785 ~ 3.57A
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-150-48 (150.24W/48V/3.13A) 15
AC-DC
Loại output:
CC-CV
48V
Điều chỉnh:
43.2 ~ 52.8V
3.13A
Điều chỉnh:
1.565 ~ 3.13A
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-150-54 (151.20W/54V/2.80A) 16
AC-DC
Loại output:
CC-CV
54V
Điều chỉnh:
48.6 ~ 59.4V
2.8A
Điều chỉnh:
1.4 ~ 2.8A
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-200-12 (192W/12V/16.00A) 17
AC-DC
Loại output:
CC-CV
12V
Điều chỉnh:
11.2 ~ 12.8V
16A
Điều chỉnh:
8 ~ 16A
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-200-24 (201.60W/24V/8.40A) 18
AC-DC
Loại output:
CC-CV
24V
Điều chỉnh:
22.4 ~ 25.6V
8.4A
Điều chỉnh:
4.2 ~ 8.4A
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-200-36 (199.80W/36V/5.55A) 19
AC-DC
Loại output:
CC-CV
36V
Điều chỉnh:
33.5 ~ 38.5V
5.55A
Điều chỉnh:
2.775 ~ 5.55A
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-200-42 (199.92W/42V/4.76A) 20
AC-DC
Loại output:
CC-CV
42V
Điều chỉnh:
39 ~ 45V
4.76A
Điều chỉnh:
2.38 ~ 4.76A
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
1 2 14