Dòng sản phẩm
Loại output
Hiển thị 1 – 20 trong 48 kết quả Hiển thị tất cả 48 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Nguồn Meanwell APC-8-250 (8W/16 ~ 32V/250mA) 1
AC/DC
Loại output:
CC
16 ~ 32V
Điều chỉnh:
-
250mA
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell APC-8-350 (8.05W/11 ~ 23V/350mA) 2
AC/DC
Loại output:
CC
11 ~ 23V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell APC-8-500 (8W/8 ~ 16V/500mA) 3
AC/DC
Loại output:
CC
8 ~ 16V
Điều chỉnh:
-
500mA
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell APC-8-700 (7.7W/6 ~ 11V/700mA) 4
AC/DC
Loại output:
CC
6 ~ 11V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell APC-8E-250 (8W/16 ~ 32V/250mA) 5
AC/DC
Loại output:
CC
16 ~ 32V
Điều chỉnh:
-
250mA
Điều chỉnh:
-
180~264VAC
254~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell APC-8E-350 (8.05W/11 ~ 23V/350mA) 6
AC/DC
Loại output:
CC
11 ~ 23V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
-
180~264VAC
254~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell APC-8E-500 (8W/8 ~ 16V/500mA) 7
AC/DC
Loại output:
CC
8 ~ 16V
Điều chỉnh:
-
500mA
Điều chỉnh:
-
180~264VAC
254~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell APC-8E-700 (7.7W/6 ~ 11V/700mA) 8
AC/DC
Loại output:
CC
6 ~ 11V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
-
180~264VAC
254~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell APC-12E-350 (12.6W/9 ~ 36V/350mA) 9
AC/DC
Loại output:
CC
9 ~ 36V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
-
180~264VAC
254~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell APC-12E-700 (12.6W/9 ~ 18V/700mA) 10
AC/DC
Loại output:
CC
9 ~ 18V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
-
180~264VAC
254~370VDC
1 năm
Nguồn Meanwell APC-12-350 (12.6W/9 ~ 36V/350mA) 11
AC/DC
Loại output:
CC
9 ~ 36V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell APC-12-700 (12.6W/9 ~ 18V/700mA) 12
AC/DC
Loại output:
CC
9 ~ 18V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell APC-16-350 (16.8W/12 ~ 48V/350mA) 13
AC/DC
Loại output:
CC
12 ~ 48V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell APC-16-700 (16.8W/9 ~ 24V/700mA) 14
AC/DC
Loại output:
CC
9 ~ 24V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell APC-25-350 (24.5W/25 ~ 70V/350mA) 15
AC/DC
Loại output:
CC
25 ~ 70V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell APC-25-500 (25.2W/15 ~ 50V/500mA) 16
AC/DC
Loại output:
CC
15 ~ 50V
Điều chỉnh:
-
500mA
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell APC-25-700 (25.2W/11 ~ 36V/700mA) 17
AC/DC
Loại output:
CC
11 ~ 36V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell APC-25-1050 (25.2W/9 ~ 24V/1050mA) 18
AC/DC
Loại output:
CC
9 ~ 24V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell APC-35-350 (35W/28 ~ 100V/350mA) 19
AC/DC
Loại output:
CC
28 ~ 100V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell APC-35-500 (35W/25 ~ 70V/500mA) 20
AC/DC
Loại output:
CC
25 ~ 70V
Điều chỉnh:
-
500mA
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
1 2 3