Loại sản phẩm
Loại output
Công suất đầu ra (W)
đến Lọc
Điện áp đầu ra (V)
đến Lọc
Dòng điện đầu ra (A)
đến Lọc
Hiển thị 1 – 20 trong 48 kết quả Hiển thị tất cả 48 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Hình
Sản phẩm
Nguồn Meanwell APC-12-350 (12.6W/9 ~ 36V/350mA) 1
Mã SP:APC-12-350
Điện áp đầu ra:
9 ~ 36V
Dòng điện đầu ra:
350mA
Điện áp đầu vào:
127~370VDC
90~264VAC
Bảo hành:
1 năm
Nguồn Meanwell APC-12-700 (12.6W/9 ~ 18V/700mA) 2
Mã SP:APC-12-700
Điện áp đầu ra:
9 ~ 18V
Dòng điện đầu ra:
700mA
Điện áp đầu vào:
127~370VDC
90~264VAC
Bảo hành:
1 năm
Nguồn Meanwell APC-12E-350 (12.6W/9 ~ 36V/350mA) 3
Mã SP:APC-12E-350
Điện áp đầu ra:
9 ~ 36V
Dòng điện đầu ra:
350mA
Điện áp đầu vào:
180~264VAC
254~370VDC
Bảo hành:
1 năm
Nguồn Meanwell APC-12E-700 (12.6W/9 ~ 18V/700mA) 4
Mã SP:APC-12E-700
Điện áp đầu ra:
9 ~ 18V
Dòng điện đầu ra:
700mA
Điện áp đầu vào:
180~264VAC
254~370VDC
Bảo hành:
1 năm
Nguồn Meanwell APC-16-350 (16.8W/12 ~ 48V/350mA) 5
Mã SP:APC-16-350
Điện áp đầu ra:
12 ~ 48V
Dòng điện đầu ra:
350mA
Điện áp đầu vào:
127~370VDC
90~264VAC
Bảo hành:
1 năm
Nguồn Meanwell APC-16-700 (16.8W/9 ~ 24V/700mA) 6
Mã SP:APC-16-700
Điện áp đầu ra:
9 ~ 24V
Dòng điện đầu ra:
700mA
Điện áp đầu vào:
127~370VDC
90~264VAC
Bảo hành:
1 năm
Nguồn Meanwell APC-16E-350 (16.8W/12 ~ 48V/350mA) 7
Mã SP:APC-16E-350
Điện áp đầu ra:
12 ~ 48V
Dòng điện đầu ra:
350mA
Điện áp đầu vào:
180~264VAC
254~370VDC
Bảo hành:
1 năm
Nguồn Meanwell APC-16E-700 (16.8W/9 ~ 24V/700mA) 8
Mã SP:APC-16E-700
Điện áp đầu ra:
9 ~ 24V
Dòng điện đầu ra:
700mA
Điện áp đầu vào:
180~264VAC
254~370VDC
Bảo hành:
1 năm
Nguồn Meanwell APC-25-1050 (25.2W/9 ~ 24V/1050mA) 9
Mã SP:APC-25-1050
Điện áp đầu ra:
9 ~ 24V
Dòng điện đầu ra:
1050mA
Điện áp đầu vào:
127~370VDC
90~264VAC
Bảo hành:
1 năm
Nguồn Meanwell APC-25-350 (24.5W/25 ~ 70V/350mA) 10
Mã SP:APC-25-350
Điện áp đầu ra:
25 ~ 70V
Dòng điện đầu ra:
350mA
Điện áp đầu vào:
127~370VDC
90~264VAC
Bảo hành:
1 năm
Nguồn Meanwell APC-25-500 (25.2W/15 ~ 50V/500mA) 11
Mã SP:APC-25-500
Điện áp đầu ra:
15 ~ 50V
Dòng điện đầu ra:
500mA
Điện áp đầu vào:
127~370VDC
90~264VAC
Bảo hành:
1 năm
Nguồn Meanwell APC-25-700 (25.2W/11 ~ 36V/700mA) 12
Mã SP:APC-25-700
Điện áp đầu ra:
11 ~ 36V
Dòng điện đầu ra:
700mA
Điện áp đầu vào:
127~370VDC
90~264VAC
Bảo hành:
1 năm
Nguồn Meanwell APC-35-1050 (35W/11 ~ 33V/1050mA) 13
Mã SP:APC-35-1050
Điện áp đầu ra:
11 ~ 33V
Dòng điện đầu ra:
1050mA
Điện áp đầu vào:
127~370VDC
90~264VAC
Bảo hành:
1 năm
Nguồn Meanwell APC-35-350 (35W/28 ~ 100V/350mA) 14
Mã SP:APC-35-350
Điện áp đầu ra:
28 ~ 100V
Dòng điện đầu ra:
350mA
Điện áp đầu vào:
127~370VDC
90~264VAC
Bảo hành:
1 năm
Nguồn Meanwell APC-35-500 (35W/25 ~ 70V/500mA) 15
Mã SP:APC-35-500
Điện áp đầu ra:
25 ~ 70V
Dòng điện đầu ra:
500mA
Điện áp đầu vào:
127~370VDC
90~264VAC
Bảo hành:
1 năm
Nguồn Meanwell APC-35-700 (35W/15 ~ 50V/700mA) 16
Mã SP:APC-35-700
Điện áp đầu ra:
15 ~ 50V
Dòng điện đầu ra:
700mA
Điện áp đầu vào:
127~370VDC
90~264VAC
Bảo hành:
1 năm
Nguồn Meanwell APC-8-250 (8W/16 ~ 32V/250mA) 17
Mã SP:APC-8-250
Điện áp đầu ra:
16 ~ 32V
Dòng điện đầu ra:
250mA
Điện áp đầu vào:
127~370VDC
90~264VAC
Bảo hành:
1 năm
Nguồn Meanwell APC-8-350 (8.05W/11 ~ 23V/350mA) 18
Mã SP:APC-8-350
Điện áp đầu ra:
11 ~ 23V
Dòng điện đầu ra:
350mA
Điện áp đầu vào:
127~370VDC
90~264VAC
Bảo hành:
1 năm
Nguồn Meanwell APC-8-500 (8W/8 ~ 16V/500mA) 19
Mã SP:APC-8-500
Điện áp đầu ra:
8 ~ 16V
Dòng điện đầu ra:
500mA
Điện áp đầu vào:
127~370VDC
90~264VAC
Bảo hành:
1 năm
Nguồn Meanwell APC-8-700 (7.7W/6 ~ 11V/700mA) 20
Mã SP:APC-8-700
Điện áp đầu ra:
6 ~ 11V
Dòng điện đầu ra:
700mA
Điện áp đầu vào:
127~370VDC
90~264VAC
Bảo hành:
1 năm
1 2 3