Nguồn Meanwell RS-150-3.3 (99W/3V/30.00A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 3V và dòng điện đầu ra 30A

Mã: RS-150-3.3 Danh mục:
Nguồn Meanwell RS-150-3.3 (99W/3V/30.00A)