Nguồn Meanwell RS-100-3.3 (66W/3V/20.00A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 3V và dòng điện đầu ra 20A

Mã: RS-100-3.3 Danh mục:
Nguồn Meanwell RS-100-3.3 (66W/3V/20.00A)