Nguồn Meanwell GSM40B24-P1J (36W/24V/0.1~1.67A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 24V và dòng điện đầu ra 0.1~1.67A

Mã: GSM40B24-P1J Danh mục:
Nguồn Meanwell GSM40B24-P1J (36W/24V/0.1~1.67A)