Làm thế nào để đạt được đầu ra 110VDC với nguồn MEANWELL

Nhiều ứng dụng yêu cầu nguồn điện 110VDC.

MEANWELL không sản xuất nhiều bộ nguồn với đầu ra 110VDC, tuy nhiên bạn có thể đạt được mức điện áp này bằng cách sử dụng hai nguồn điện 48V nối tiếp và điều chỉnh điện áp lên đến 55v mỗi nguồn.

Lưu ý bạn nên thêm điốt bên ngoài để ngăn ngừa bất kỳ nguy cơ hư hỏng điện áp ngược nào, theo sơ đồ sau. Khi sử dụng bộ nguồn DIN Rail đấu nối tiếp, một nguồn có thể được bật trước nguồn kia. Nguồn điện khởi động chậm sẽ có điện áp ngược trên các cực đầu ra của nó cho đến khi nó khởi động. Điện áp ngược này có thể làm hỏng các thành phần trong giai đoạn đầu ra nếu không có bảo vệ điện áp ngược.

Sơ đồ đấu nối tiếp nguồn DIN Rail Meanwell
Sơ đồ đấu nối tiếp nguồn DIN Rail Meanwell

Các model 48V nguồn DIN Rail của MEANWELL NDR, SDR, TDR và WDR series DIN đều có thể được điều chỉnh lên đến 55V.

Làm thế nào để đạt được đầu ra 110VDC với nguồn MEANWELL 1
Dòng NDR, Tiết kiệm
Làm thế nào để đạt được đầu ra 110VDC với nguồn MEANWELL 2
Dòng SDR, Hiệu chỉnh hệ số công suất
Làm thế nào để đạt được đầu ra 110VDC với nguồn MEANWELL 3
Dòng WDR, Đầu vào rộng / 2 pha
Làm thế nào để đạt được đầu ra 110VDC với nguồn MEANWELL 4
Dòng TDR, 3 pha