Các giải pháp nguồn Meanwell đa đầu ra

Dưới này là tổng hợp các model nguồn meanwell đa đầu ra điện áp theo từng chủng loại.

Nguồn xung, tổ ong:

 • Ứng dụng 35-125W: Dòng RD, RT và RQ cung cấp đầu ra kép, ba và bốn.
 • Ứng dụng 150-320W: Dòng QP có 4 đầu ra khác nhau.
 • Ứng dụng 190-240W: Dòng HDP bán chậu cung cấp đầu ra kép.

Bộ nguồn dạng PCB không vỏ:

 • Ứng dụng 25-250W: Dòng PD và PT cung cấp đầu ra kép và ba.
 • Ứng dụng y tế 45-200W: Dòng MPD, MPT và MPQ cung cấp đầu ra kép, ba và bốn.

Nguồn cấu hình (lập trình):

 • 400W không quạt, dòng UMP-400 là bộ nguồn mô-đun chiều cao 1U được tản nhiệt dạng đối lưu và có thể cung cấp tới 4 đầu ra khác nhau.
 • 450-1000W cho các ứng dụng ITE, dòng MP cung cấp tới 7 đầu ra cách ly khác nhau.
 • 650-1200W cho các ứng dụng ITE và y tế, dòng NMP có thể cung cấp tới 6 đầu ra cô lập khác nhau với các mô-đun đầu ra đơn NMS từ 3 ~ 55VDC. Với mô-đun đầu ra kép NMD có thể có nhiều đầu ra hơn trong phạm vi 3 ~ 30VDC. Ngoài ra, NMP cung cấp đầu ra 5V AUX.

Bộ nguồn kiểu máy tính để bàn:

 • Các ứng dụng 25-50W, dòng GP của chúng tôi là bộ chuyển đổi công nghiệp loại ba đầu ra.

Mô-đun DC-DC:

 • Các ứng dụng 1-2W, dòng DETN loại SMD đi kèm với các đầu ra đối xứng +/- 5, 12 hoặc 15V.
 • Các ứng dụng 3-30W, dòng DCW, DCWN, RDDW, DKM, DKMW, DKA30 kiểu DIP đi kèm với các đầu ra đối xứng +/- 5, 12 hoặc 15V.
 • Yêu cầu dải đầu vào siêu rộng 20W, dòng RDDW20UW loại DIP có thể cung cấp đầu ra đối xứng +/- 12, 15 và 24V.
 • Các ứng dụng 15W, dòng DKE15 loại DIP cung cấp đầu ra đối xứng +/- 5, 12, 15 hoặc 24V.
 • Các ứng dụng 30W, dòng TKA30 loại DIP cung cấp đầu ra 5V ngoài đầu ra đối xứng +/- 12 hoặc 15V.
 • Các ứng dụng 10-15W, dòng NSD loại trên bo mạch có thể cung cấp đầu ra đối xứng +/- 5, 12 hoặc 15V.