Remote Sensing là gì?

Remote Sensing là một phương pháp để duy trì điện áp tại tải bằng cách sử dụng dây cảm nhận từ tải trở lại bộ điều reguler. Điều này giúp bù đắp cho việc giảm điện áp trên dây tải của tải.

Khi dòng điện đi qua đường dẫn, có thể xuất hiện mất điện áp do trở kháng của đường dẫn, gây giảm điện áp tại tải. Sự chênh lệch này phụ thuộc vào kích thước và chiều dài dây tải, cũng như lượng dòng tải.

Điện áp giảm được tính bằng công thức IR, với I là dòng tải và R là trở kháng của đường dẫn. Trở kháng này chủ yếu đến từ dây dẫn giữa bộ chuyển đổi và tải, cũng như từ các kết nối. Trên một PCB, đường dẫn điện thường là mặt sau với trở kháng rất thấp.

Các thiết bị điện áp thấp thường cần nhiều dòng tải hơn và nếu đặt xa nguồn cung cấp dc, mất truyền tải điện có thể xảy ra. Một giảm điện áp lớn qua dây dẫn giữa bộ chuyển đổi và tải sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến việc điều chỉnh tải, do đó, quan trọng để điều chỉnh nguồn cung cấp tại phía tải. Các yếu tố ảnh hưởng đến điện áp tại tải bao gồm biến đổi trong dòng tải và giảm điện áp IR dọc theo dây dẫn, có thể gây biến động không mong muốn tại tải.

Vấn đề giảm điện áp dọc theo đường đi cần được giải quyết, đặc biệt là khi xử lý các điện áp thấp như 3V và có thể giảm khoảng 0.5V. Để khắc phục điều này, sử dụng tùy chọn cảm biến từ xa để cảm nhận điện áp tại terminal tải, so sánh với điện áp đầu ra của bộ chuyển đổi và điều chỉnh sao cho tải nhận được giá trị đúng.

Remote Sensing là gì? 1

Một số nguồn cung cấp điện có terminal +Sense và -Sense để sử dụng cảm biến từ xa, bằng cách kết nối dây cảm nhận từ tải đến terminal nguồn cung cấp. Cảm biến từ xa giúp bù đắp cho giảm điện áp trên dây dẫn nguồn.

Trong cảm biến từ xa, terminal cảm nhận từ bộ khuếch đại phản hồi được kết nối trực tiếp với tải, giúp điều chỉnh điện áp tại terminal tải. Điện áp nguồn cung cấp chuyển động để bù đắp cho giảm điện áp do trở kháng của đường dẫn điện năng.

Remote Sensing là gì? 2

Để cảm biến từ xa hoạt động, nguồn cung cấp điện phải có khả năng đầu ra thêm điện áp để giữ điện áp tải ổn định. Ví dụ, nếu một nguồn cung cấp 12 Volt có mất 1 Volt trên mỗi dây dẫn, điện áp đầu ra sẽ cần tăng lên thành 14 Volt.

Remote Sensing là gì? 3

Để tránh nhiễu loạn và tăng cường tự cảm ứng không mong muốn, nên sử dụng cáp chống nhiễu hai dây xoắn. Trong một số ứng dụng không cần bù đắp, tính năng cảm biến từ xa có thể không cần thiết. Trong trường hợp này, không nên để trống dây cảm nhận từ xa, hoặc nguồn cung cấp có thể bị hỏng.

Cảm biến từ xa thường cần thiết khi tải cách xa hơn 10 feet từ terminal đầu ra của bộ chuyển đổi. Nó cũng cần khi điện áp tại terminal nguồn điện đầu vào của tải thấp hơn so với terminal đầu ra của bộ chuyển đổi. Mặc dù cảm biến từ xa đảm bảo rằng tải nhận được điện áp đúng, nhưng nó không thể thay thế cho việc bố trí nguồn điện tốt.