Quy trình Meanwell công bố sản phẩm hết vòng đời như thế nào EOL?

Lịch sản phẩm ngừng sản xuất và các sản phẩm Hết vòng đời (EOL) của Meanwell thường được cập nhật 2 lần mỗi năm, vào tháng 1 và tháng 7 và được công bố trên www.meanwell.com. Bạn cũng có thể xem tại website của dailymeanwell.com.vn tại menu sản phẩm > mục ngừng sản xuất.

Quy trình bình thường cho E.O.L. là:

  1. Sản phẩm hoặc sê-ri được công bố trong danh sách Sản phẩm ngừng sản xuất vào tháng 1 hoặc tháng 7 và được công bố là NRND (Không được khuyến nghị cho thiết kế mới)
  2. 6 tháng sau, thời gian giao hàng của sản phẩm hoặc sê-ri sẽ tăng thêm 30 ngày, giá cũng sẽ tăng theo.
  3. Thêm 6 tháng nữa, lead time tăng thêm +30 ngày (tức là +60 ngày so với lead time ban đầu), giá sẽ tăng trở lại.
  4. 6 tháng sau, thời gian giao hàng sẽ tăng thêm +30 ngày (vì vậy +90 ngày so với thời gian giao hàng ban đầu) và giá sẽ tăng trở lại và ngoài ra sẽ có MOQ là 200 chiếc (và các bước 100 cho số lượng lớn hơn )
  5. Sau 6 tháng nữa, lần mua cuối cùng được công bố trên trang web. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để đặt hàng cho sản phẩm hoặc sê-ri này.

Tổng cộng MEAN WELL’s End of Life, thủ tục sẽ mất 2 năm. Tuy nhiên, có những tình huống chẳng hạn như chứng nhận đã hết hạn hoặc một số thành phần không còn có sẵn trên thị trường, điều này sẽ buộc phải đẩy nhanh lịch trình EOL. Do đó, ngay từ thời điểm một sản phẩm nằm trong danh sách ngừng sản xuất, chúng tôi luôn khuyến khích thiết kế một trong những sản phẩm thế hệ mới của chúng tôi. Nếu cần bất kỳ lời khuyên nào về vấn đề này, vui lòng sử dụng chức năng “Liên hệ” trên trang web này.