Nguồn Meanwell HLG-320H-C2100AB (319.2W/152V/2100mA)

Nguồn AC/DC loại output CC, với điện áp đầu ra 152V và dòng điện đầu ra 2100mA

Mã: HLG-320H-C2100AB Danh mục:
Nguồn Meanwell HLG-320H-C2100AB (319.2W/152V/2100mA)