Nguồn Meanwell HLG-320H-C1750AB (320.25W/183V/1750mA)

Nguồn AC/DC loại output CC, với điện áp đầu ra 183V và dòng điện đầu ra 1750mA

Mã: HLG-320H-C1750AB Danh mục:
Nguồn Meanwell HLG-320H-C1750AB (320.25W/183V/1750mA)