Nguồn Meanwell GSM60B12-P1J (60W/12V/0.1~5A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 12V và dòng điện đầu ra 0.1~5A

Nguồn Meanwell GSM60B12-P1J (60W/12V/0.1~5A)

Mã: GSM60B12-P1J Danh mục: