Làm thế nào để bạn chọn bộ nguồn LED Meanwell phù hợp?

a. Ngoài việc chọn công suất phù hợp dựa trên yêu cầu hệ thống và ứng dụng của khách hàng. Chúng ta cũng phải xem xét công suất dư thừa và phương pháp tải.

b. Dựa trên môi trường hoạt động của đèn LED, bạn có thể chọn cấp IP và loại cơ vỏ phù hợp (vỏ kim loại, vỏ nhựa và PCB khung hở) cho môi trường đó.

c. Hệ thống có cần chức năng PFC có cần không? PFC một chặng chỉ thích hợp cho tải LED. PFC hai chặng thích hợp cho các ứng dụng chung.

d. Nếu hệ thống đèn LED sử dụng nguồn trực tiếp, các thiết bị có điện áp và dòng điện có thể điều chỉnh nên được xem xét để linh hoạt trong việc thay đổi mức điện áp / dòng điện. Chức năng điều chỉnh độ sáng cũng có thể hữu ích khi điều khiển độ sáng đèn LED được ưu tiên.

* Biểu đồ so sánh
* Đối với những người đã chọn sử dụng các sản phẩm PFC một giai đoạn. Tham khảo Sự khác biệt giữa một chặng là gì và cung cấp điện hai chặng.