RoHs là gì?

‎RoHS là từ viết tắt của Restriction of Hazardous Substances. RoHS, còn được gọi là Chỉ thị 2002/95/EC, có nguồn gốc từ Liên minh Châu Âu và hạn chế việc sử dụng các vật liệu nguy hiểm cụ thể được tìm thấy trong các sản phẩm điện và điện tử. Tất cả các sản phẩm áp dụng tại thị trường EU sau ngày 1 tháng 2006 năm XNUMX phải vượt qua sự tuân thủ RoHS.‎

‎Các nguyên liệu bị hạn chế được yêu cầu theo RoHS là gì?‎

‎Các chất bị cấm theo RoHS là chì (Pb), thủy ngân (Hg), cadmium (Cd), crom hóa trị sáu (CrVI), biphenyls polybromated (PBB) và ete diphenyl polybrom hóa (PBDE).‎

‎Tại sao việc tuân thủ RoHS lại quan trọng?‎

‎Các vật liệu bị hạn chế gây nguy hiểm cho môi trường và gây ô nhiễm các bãi chôn lấp; các vật liệu nguy hiểm về phơi nhiễm nghề nghiệp trong quá trình sản xuất và tái chế.‎