Nguồn Meanwell MSP-600-3.3 (396W/3V/120A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 3V và dòng điện đầu ra 120A

Mã: MSP-600-3.3 Danh mục:
Nguồn Meanwell MSP-600-3.3 (396W/3V/120A)