Nguồn Meanwell LPC-100-1750 (101.5W/29 ~ 58V/1750mA)

Nguồn AC/DC loại output CC, với điện áp đầu ra 29 ~ 58V và dòng điện đầu ra 1750mA

Mã: LPC-100-1750 Danh mục:
Nguồn Meanwell LPC-100-1750 (101.5W/29 ~ 58V/1750mA)