Nguồn Meanwell HBG-160-60 (156,00W/60V/2.60A)

Nguồn AC/DC loại output CC-CV, với điện áp đầu ra 60V và dòng điện đầu ra 2.6A

Mã: HBG-160-60 Danh mục:
Nguồn Meanwell HBG-160-60 (156,00W/60V/2.60A)