Nguồn Meanwell HBG-100P-60DA (96,00W/60V/1.60A)

Nguồn AC/DC loại output CC-CV, với điện áp đầu ra 60V và dòng điện đầu ra 1.6A

Mã: HBG-100P-60DA Danh mục:
Nguồn Meanwell HBG-100P-60DA (96,00W/60V/1.60A)