Nguồn Meanwell GSM60U48-P1J (60W/48V/0~1.25A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 48V và dòng điện đầu ra 0~1.25A

Mã: GSM60U48-P1J Danh mục:
Nơi nhập dữ liệu
Nguồn Meanwell GSM60U48-P1J (60W/48V/0~1.25A)