Nguồn Meanwell GSM60E09-P1J (54W/9V/0~5.50A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 9V và dòng điện đầu ra 0~5.5A

Nguồn Meanwell GSM60E09-P1J (54W/9V/0~5.50A)

Mã: GSM60E09-P1J Danh mục: