Nguồn Meanwell GSM60A18-P1J (60W/18V/0.1~3.33A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 18V và dòng điện đầu ra 0.1~3.33A

Nguồn Meanwell GSM60A18-P1J (60W/18V/0.1~3.33A)

Mã: GSM60A18-P1J Danh mục: