Nguồn Meanwell GSM40B48-P1J (36W/48V/0.1~0.84A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 48V và dòng điện đầu ra 0.1~0.84A

Mã: GSM40B48-P1J Danh mục:
Nguồn Meanwell GSM40B48-P1J (36W/48V/0.1~0.84A)