Nguồn Meanwell GSM40B15-P1J (36W/15V/0.1~2.67A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 15V và dòng điện đầu ra 0.1~2.67A

Mã: GSM40B15-P1J Danh mục:
Nguồn Meanwell GSM40B15-P1J (36W/15V/0.1~2.67A)