Nguồn Meanwell GSM40B07-P1J (32.4W/7V/0.1~5.34A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 7V và dòng điện đầu ra 0.1~5.34A

Nguồn Meanwell GSM40B07-P1J (32.4W/7V/0.1~5.34A)

Mã: GSM40B07-P1J Danh mục: