Nguồn Meanwell GSM40A05-P1J (22.5W/5V/0.1~5A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 5V và dòng điện đầu ra 0.1~5A

Mã: GSM40A05-P1J Danh mục:
Nguồn Meanwell GSM40A05-P1J (22.5W/5V/0.1~5A)