Nguồn Meanwell GSM25B24-P1J (25W/24V/0~1.04A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 24V và dòng điện đầu ra 0~1.04A

Nguồn Meanwell GSM25B24-P1J (25W/24V/0~1.04A)

Mã: GSM25B24-P1J Danh mục: