Nguồn Meanwell GSM25B15-P1J (25W/15V/0~1.66A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 15V và dòng điện đầu ra 0~1.66A

Mã: GSM25B15-P1J Danh mục:
Nguồn Meanwell GSM25B15-P1J (25W/15V/0~1.66A)