Nguồn Meanwell GSM25B05-P1J (20W/5V/0~4.00A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 5V và dòng điện đầu ra 0~4A

Mã: GSM25B05-P1J Danh mục:
Nguồn Meanwell GSM25B05-P1J (20W/5V/0~4.00A)