Nguồn Meanwell GSM120A12-R7B (102W/12V/0~8.50A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 12V và dòng điện đầu ra 0~8.5A

Mã: GSM120A12-R7B Danh mục:
Nguồn Meanwell GSM120A12-R7B (102W/12V/0~8.50A)