Nguồn Meanwell DRC-40B (40.02W/27.6V/0~1.45A)

Mã: DRC-40B Danh mục:
Nguồn Meanwell DRC-40B (40.02W/27.6V/0~1.45A)