Nguồn Meanwell APV-25-15 (25.2W/15V/1.68A)

Nguồn AC/DC loại output CV, với điện áp đầu ra 15V và dòng điện đầu ra 1.68A

Mã: APV-25-15 Danh mục:
Nguồn Meanwell APV-25-15 (25.2W/15V/1.68A)