Nguồn Meanwell GSM60U24-P1J (60W/24V/0~2.50A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 24V và dòng điện đầu ra 0~2.5A

Mã: GSM60U24-P1J Danh mục:
Nơi nhập dữ liệu
Nguồn Meanwell GSM60U24-P1J (60W/24V/0~2.50A)