Nguồn Meanwell GSM60B15-P1J (60W/15V/0.1~4A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 15V và dòng điện đầu ra 0.1~4A

Nguồn Meanwell GSM60B15-P1J (60W/15V/0.1~4A)

Mã: GSM60B15-P1J Danh mục: