Nguồn Meanwell GSM60A48-P1J (60W/48V/0.1~1.25A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 48V và dòng điện đầu ra 0.1~1.25A

Mã: GSM60A48-P1J Danh mục:
Nguồn Meanwell GSM60A48-P1J (60W/48V/0.1~1.25A)