Nguồn Meanwell GSM36B05-P1J (22.5W/5V/0~4.50A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 5V và dòng điện đầu ra 0~4.5A

Mã: GSM36B05-P1J Danh mục:
Nguồn Meanwell GSM36B05-P1J (22.5W/5V/0~4.50A)