Nguồn Meanwell GSM25B09-P1J (25W/9V/0~2.77A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 9V và dòng điện đầu ra 0~2.77A

Mã: GSM25B09-P1J Danh mục:
Nguồn Meanwell GSM25B09-P1J (25W/9V/0~2.77A)