Nguồn Meanwell GSM18U07-P1J (15W/7V/0~2.00A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 7V và dòng điện đầu ra 0~2A

Mã: GSM18U07-P1J Danh mục:
Nơi nhập dữ liệu
Nguồn Meanwell GSM18U07-P1J (15W/7V/0~2.00A)