Nguồn Meanwell GSM120A15-R7B (105W/15V/0~7.00A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 15V và dòng điện đầu ra 0~7A

Mã: GSM120A15-R7B Danh mục:
Nguồn Meanwell GSM120A15-R7B (105W/15V/0~7.00A)