Nguồn Meanwell LRS-100-48 (110.40W/48V/2.30A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 48V và dòng điện đầu ra 2.3A

Mã: LRS-100-48 Danh mục:
Nguồn Meanwell LRS-100-48 (110.40W/48V/2.30A)