Nguồn Meanwell GSM60U18-P1J (60W/18V/0~3.33A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 18V và dòng điện đầu ra 0~3.33A

Mã: GSM60U18-P1J Danh mục:
Nơi nhập dữ liệu
Nguồn Meanwell GSM60U18-P1J (60W/18V/0~3.33A)