Nguồn Meanwell GSM60U15-P1J (60W/15V/0~4.00A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 15V và dòng điện đầu ra 0~4A

Mã: GSM60U15-P1J Danh mục:
Nơi nhập dữ liệu
Nguồn Meanwell GSM60U15-P1J (60W/15V/0~4.00A)