Nguồn Meanwell GSM60U07-P1J (45W/7V/0~6.00A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 7V và dòng điện đầu ra 0~6A

Nguồn Meanwell GSM60U07-P1J (45W/7V/0~6.00A)

Mã: GSM60U07-P1J Danh mục: