Nguồn Meanwell GSM36E07-P1J (32.4W/7V/0~4.32A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 7V và dòng điện đầu ra 0~4.32A

Nguồn Meanwell GSM36E07-P1J (32.4W/7V/0~4.32A)

Mã: GSM36E07-P1J Danh mục: