Nguồn Meanwell GSM25E48-P1J (25W/48V/0~0.52A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 48V và dòng điện đầu ra 0~0.52A

Mã: GSM25E48-P1J Danh mục:
Nguồn Meanwell GSM25E48-P1J (25W/48V/0~0.52A)